זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  התנגדות לביצוע שטר

  התנגדות לביצוע שטר – איך עושים זאת

   

  כל מה שצריך לדעת על התנגדות לביצוע שטר

  כחלק מפעילות מסחר תקין אנו נדרשים לא אחת לחתום על התחייבויות כספיות שונות, למשוך שיקים מחשבון הבנק שלנו וכן לחתום על הסכמים. מסמך החתום בחתימת ידנו שאינו כובד או שיק השייך לנו שאינו נפרע, עלולים לסבך אותנו בהליכי גבייה בהוצאה לפועל.

  פעמים רבות, חרף התחייבותנו החוזית כספית, עומדות לנו טענות רבות ושונות אשר יש בידן כדי להפריך את טענות הזוכה ולהביא לדחיית התביעה. טענות הגנה לביצוע שטר כפי שנראה בפסקאות הבאות, יש לעלות במסגרת פרק הזמנים הקבוע בחוק ולגבותן באסמכתאות ומסמכים.

  במאמר זה נסביר מהי התנגדות לביצוע שטר, נראה מהו המועד להגשת ההתנגדות וכן מהן הטענות האפשריות שניתן לעלות. חשוב לזכור, כי אם קיימות לכם טענות מבוססות כלפי השטרות הנמצאים בידיו של הזוכה ניתן בהחלט להביא לדחיית הבקשה. בטרם נקיטת הליך כלשהו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני הוצאה לפועל על מנת שסיכויי ההתנגדות לביצוע השטר יהיו גבוהים.

   

  מתי יש להגיש התנגדות לביצוע שטר

  עם פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל, תשלח לחייב אזהרה כי עליו לפרוע את חובו בתוך 30 ימים ממועד קבלת האזהרה ובכפוף להוראת השעה עקב נגיף הקורונה. האפשרויות העומדות בפני החייב הן כמובן לשלם את החוב או לעלות טענות בגין המסמכים או השטרות שהוגשו.

  את ההתנגדות יש להגיש בצירוף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בטופס ההתנגדות. ההתנגדות עצמה, תוגש על גבי טופס ייעודי של לשכת הוצאה לפועל ויצורף לה כל מסמך התומך בטענות החייב.

  המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר כאמור הוא בתוך 30 הימים ממועד קבלת האזהרה. חייב אשר לא עשה זאת במסגרת פרק זמן זה, יוכל להגיש לרשם הוצאה לפועל בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. לבקשה זו עליו לצרף בקשה לעיכוב הליכים שכן התנגדות המוגשת באיחור אינה מעכבת את הליכי הוצאה לפועל באופן אוטומטי.

   

  מהן הטענות העומדות לחייב במסגרת הגשת ההתנגדות

  כפי שנראה מיד, קיימות מספר טענות נפוצות בהליך התנגדות לביצוע שטר. יחד עם זאת, לא קיימת רשימה סגורה לטענות אלו וניתן לעלות כל טענה המבוססת אשר יש בה כדי להפריך את טענות הזוכה.

  • טענת פרעתי – זוהי למעשה אחת הטענות הנפוצות העולה במסגרת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, יש להציג את כל המסמכים והאסמכתאות לפירעון החוב שלא באמצעות השטר שבידי הזוכה. לדוגמא, חייב אשר טוען כי שילם את החוב באמצעות העברה בנקאית, יציג לרשם הוצאה לפועל אישור מהבנק כי אכן עברו כספים לחשבון הבנק של הזוכה.
  • טענת כישלון תמורה – טענה זו אף היא מהנפוצות במסגרת התנגדות לביצוע שטר. במסגרת טענה זו, יכול החייב לטעון לכישלון תמורה יחסי או כללי. במידה ואכן הסחורה לא סופקה ע"י הזוכה ניתן יהיה להתמודד עם ההליך המשפטי בקלות ולהוכיח כי הזוכה לא השלים את חלקו בהתחייבות.
  • זיוף חתימה – במסגרת טענה זו, יעלה החייב טענה כי החתימה המתנוססת על גבי השיק אינה שלו וכי היא זויפה. זיוף חתימה על גבי שיק יכול לנבוע כתוצאה מגניבת שיקים למשל.
  • העדר חתימה על גבי השטר – במקרים מסוימים, צדדים מתקשרים בחוזה או הסכם אך בסופו של דבר לא הבשיל ההליך לכדי חתימה סופית. במקרה שכזה, יוכל לטעון החייב כי הוא כלל לא חתם על גבי המסמך.

   

  היכן תוגש ההתנגדות לביצוע שטר ומה יעלה בגורלה

  בעקבות התיקון לחוק, ניתן כיום על פי תקנה 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל להגיש התנגדות לביצוע שטר בלשכת הוצאה לפועל בה הוגשה הבקשה לביצוע שטר או ללשכה הסמוכה לבית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה.

  היה וההתנגדות הוגשה במסגרת 30 הימים ממועד קבלת האזהרה, יעכב רשם הוצאה לפועל את ההליכים בתיק ויעביר את ההתנגדות לבית המשפט לצורך קיום דיון בהתנגדות. חשוב לזכור כי העברת הדיון לבית המשפט אינה מקנה לחייב אפשרות להתגונן באופן אוטומטי נגד ההליך אלא רק לאחר שבית המשפט ידון לגופו של עניין בהתנגדות וייעתר לבקשתו יוכל הוא להתגונן כנגד ההליך.

  חייב אשר הגיש את ההתנגדות לאחר 30 הימים הרלוונטיים, הליכי הוצאה לפועל לא יעוכבו באופן אוטומטי והחלטה בבקשת למתן הארכת מועד להגשת התנגדות תינתן על ידי בית המשפט. בין מכלול השיקולים לקבלת הבקשה, יבדוק בית המשפט את סיכויי ההתנגדות, הטענות העולות בה והביסוס שלהן הלכה למעשה.

  מהם התנאים לקבלת התנגדות לביצוע שטר

  בפסיקה רבה נקבע כי אכיפת שטר חוב או שיק תעשה רק במקרים בהם נראה כי אין כל סיכוי סביר לנתבע להוכיח את הגנתו במסגרת ההתנגדות. מסיבה זו, בשלב הדיון בהתנגדות שהוגשה, די אם יציג החייב הגנה סבירה ואין כל צורך לבדוק את טיב ראיותיו או הטענות שהעלה.

  כפי שנקבע בפסיקה, בשלב הדיון בהתנגדות, די שהחייב יצביע על הגנה כלשהי סבירה על מנת שבית המשפט יאפשר לו להתגונן. ההגנה שיעלה החייב אינה צריכה להיות כבדת משקל וכי די בהעלאת טענת הגנה דחוקה על מנת שההתנגדות תתקבל.

  כפי שראינו קודם לכן, טענות הגנה לביצוע שטר הן רבות ומגוונות וניתן לעלות את כולן או מקצתן במסגרת ההתנגדות שתוגש. התנגדות לביצוע שטר אשר תוגש באופן מסודר ותעלה סיכוי הגנה סביר לדחיית התובענה, עשויה להתקבל על ידי בית המשפט ותאפשר לחייב להתגונן.

   

  דיון בבית המשפט בעניין ההתנגדות וההשלכות הנובעות מכך

  עם העברת התנגדות לבית המשפט, יקיים בית המשפט דיון בהתנגדות במהלכו ישמע את החייב והזוכה ויבדוק את הטענות לגופו של עניין. בית המשפט רשאי לקבל את ההתנגדות או לדחותה. היה ודחה בית המשפט את ההתנגדות על הזוכה להמציא ללשכת הוצאה לפועל את ההחלטה בתוך 14 ימים. בהתאם להחלטת בית המשפט, יוכל הזוכה להמשיך בהליכי הגבייה במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

  היה וקיבל בית המשפט את ההתנגדות, על החייב להודיע על כך ללשכת הוצאה לפועל והתיק ייסגר. קבלת ההתנגדות מאפשרת לחייב את יומו בבית המשפט ומעניקה לו זכות להתגונן בפני הטענות העולות כלפיו.

  בית משפט יבדוק מהו שווי התביעה ובהתאם לכך ינותב התיק למסלול המשפטי המתאים. תביעות כספיות עד 75,000 ₪ יידונו בהליך מהיר הנקרא סדר דין מהיר בעוד תביעות העולות על סכום כספי זה, תועברנה למסלול רגיל. יש לשים לב כי התנאים לתביעה בסדר דין מהיר הם כאמור שווי התביעה (עד 75,000 ₪) וכן כי התביעה אינה לפי חוק הפלת"ד או תביעה ייצוגית.

   

  ערעור על החלטת בית המשפט הדן בהתנגדות ניתן להגיש לבית המשפט הנמצא בדרגה גבוהה יותר מהערכאה המשפטית הדנה בהתנגדות. כך למשל, אם בית המשפט השלום דן בהתנגדות, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.

   

  מדוע יש לפנות לעורך דין הוצאה לפועל כאשר מעוניינים להגיש התנגדות לביצוע שטר

  בקשה לביצוע שטר באופן טבעי מעמידה את החייב בנקודת פתיחה נמוכה בהליך המשפטי. העובדה כי הזוכה מחזיק בשיק או שטר כספי החתום בחתימתו אינו מסייעת לחייב בהתמודדות עם הבקשה שהוגשה כנגדו ועליו לשנס מותניים ולרתום להגנתו כל מסמך או אסמכתא המחזקים את טענותיו.

  כפי שראינו קודם לכן, קיימות מספר סיבות אפשריות להתמודדות עם בקשה לביצוע שטר. פעמים רבות, התשלום בגין העסקה שהתבצעה נעשה בדרכים אחרות ולא באמצעות השיק או שטר החוב שניתן לזוכה כך שסיכויי ההתנגדות לבקשה גבוהים. במקרים נוספים, התמורה שהייתה אמורה להינתן כנגד השיק כלל לא נמסרה לחייב או נמסרה לו באופן חלקי ואין כל סיבה כי הזוכה יעתור לתשלום החוב במלואו.

  הגשת ההתנגדות ללשכת הוצאה לפועל אינה מסתיימת רק בפעולה זו. עם הגשת ההתנגדות, יעובר התיק לבית המשפט אשר ידון בהתנגדות ובמידה ותתקבל תועבר התביעה למסלול דיוני בהתאם לשוויה הכספי. מדובר בפעולות משפטיות מתגלגלות אשר כרוכות בהופעה בבית משפט, חקירת הזוכה בגין המסמכים שהגיש וכן טיפול משפטי מלא בשלב שלאחר קבלת ההתנגדות.

  התנגדות לביצוע שטר דורשת בקיאות בדיני הוצאה לפועל, יתר החוקים הרלוונטיים ופסיקה. יש לזכור כי התנגדות שתוגש בצורה מנומקת ומגובה באסמכתאות ומסמכים תגדיל את הסיכוי לדחיית בקשת הזוכה. עורך דין הוצאה לפועל מעבר ליכולות המקצועיות שלו יכול אף לסייע לחייב באמצעות הניסיון שרכש להתמודד כראוי במסגרת ההתנגדות שתוגש כנגד הבקשה ולהגדיל באופן ניכר את הסיכויים לקבלתה.

  הוגשה נגדכם בקשה לביצוע שטר? אל תתמודדו עם הליך משפטי זה לבד. פנו לעורך דין מקצועי כדוגמת עורך דין ניסים שופן העוסק בתחום כ- 20 שנים ותנו לו להילחם עבורכם ולהביא לסילוק הבקשה ודחייתה.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין