זקוקים לעורך דין בסוגיה משפטית אזרחית/מסחרית

נשמח לעמוד לשירותכם

הכנס את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  שיקים חוזרים- שאלות ותשובות 2

  כאשר צ'קים חוזרים ועל מנת שנוכל לדעת באיזה אופן ניתן להתמודד עמם חשוב להבין תחילה את הסיבה בגינה חזרו. טעויות טכניות ברישום השיק כגון טעות ברישום הפרטים או העדר חתימה יכולות להביא לחזרתו. שיקים הנמשכים מחשבון בנק סגור או מחשבון בנק מוגבל יחזרו אף הם ולא יכובדו על ידי הבנק.

  מאז ומתמיד תופעת שיקים חוזרים הייתה מכת מדינה ובעלי עסקים רבים נאלצו להתמודד עמה כדבר שבשגרה. בשל מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי העולמי, חלה עליה מדאיגה במספר השיקים חוזרים. על פי הערכות, 5.5 מיליון שיקים חזרו מסיבות כאלה ואחרות בתקופת הקורונה. מדובר בעליה של ממש בהשוואה לשנת 2019 שם על פי נתוני בנק ישראל 3.5 מיליון שיקים לא כובדו.

  שיקים שחוזרים למעשה אינם מספקים את התמורה הכספית שהזוכה היה אמור לקבל עקב העסקה שביצע או הסחורה שסיפק לבעל השיקים. שיקים חוזרים יכולים להביא לקריסה כלכלית של העסק ולבסוף אף לסגירתו. המשמעות של שיקים חוזרים מבחינת בעל השיק היא היקלעות להליכי גבייה בהוצאה לפועל לרבות הגבלות שונות שיוטלו עליו ופגיעה בדירוג האשראי שלו בבנק.

  בטרם יפתח הזוכה בהליכי גבייה בהוצאה לפועל, מומלץ לפנות לחייב ולנסות ליישב את הסכסוך. היה והליך זה יכשל, יש לפנות ללשכת הוצאה לפועל ולפתוח בבקשה לביצוע שטר. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס ייעודי המצוי באתר האינטרנט של לשכת הוצאה לפועל ולצרף לו את אישור הבנק המעיד על חזרת השיקים. עם התקדמות ההליך ובמידה והחייב לא יפרע את חובו, ניתן לפנות לרשם הוצאה לפועל בבקשה להטיל על החייב הגבלות שונות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ.

  מעבר לסנקציות המשפטיות שעלול החייב לספוג במסגרת הליכי גביית השיק בהוצאה לפועל, חייב אשר ימשכו מחשבון הבנק שלו עשרה צ'קים לפחות בתוך שנה ללא כיסוי, יוגדר חשבונו כחשבון מוגבל. אדם אשר חשבון הבנק שלו הוגדר כחשבון מוגבל, לא יוכל למשוך צ'קים מהחשבון למשך שנה וצ'קים אשר ימשכו על ידו לא יכובדו על ידי הבנק.

  הליך גביית החוב בהוצאה לפועל מתחיל בהגשת בקשה לביצוע שטר ללשכת הוצאה לפועל על גבי טופס בקשה לביצוע שטרות והמחאות. יש להגיש את הבקשה בצירוף פלט הבנק המציין את סיבת חזרת השיקים וכן טופס פרטי חשבון הבנק של הזוכה. את הבקשה לביצוע שטר רשאי להגיש הזוכה בכל אחת משלכות הפועל הפזורות ברחבי הארץ. 

  כמה עולה אגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין שיקים חוזרים?

  עם פתיחת התיק בהוצאה לפעול על הזוכה לשלם דמי אגרת פתיחת תיק על סך 60 ₪. כאשר מדובר בפתיחת תיק במסלול מקוצר, על הזוכה לשלם אגרה חד פעמית על סך 64 ₪ בנוסף לדמי פתיחת התיק. במקרה בו החייב לא עמד בתשלומים שנקבעו לו במסגרת צו התשלומים המיוחד בגין משבר הקורונה, על הזוכה להשלים את דמי האגרה לפי החישוב הבא: חוב הנמוך מ- 12,950 ₪ סך תשלום האגרה יהיה 102 ₪. חוב הגבוה מ- 12,950 ₪ תשלום האגרה יהיה 1.25% מגובה החוב בניכוי 60 השקלים ששולמו במועד פתיחת התיק.

  סעיף 28(א) לפקודות השטרות מגדיר אוחז כשורה בשיק כזוכה אשר מחזיק בשיק השלם ותקין לפי מראהו. במילים פשוטות, על מנת שזוכה יוכל ליהנות מהגנת החוק כאשר החייב יעלה טענות כאלה ואחרות במסגרת ההתנגדות, עליו להוכיח כי השיקים שנטל שלמים, תקינים, מלאים כהלכה על כל פרטיהם וחתומים בחתימת בעל השיק.

  כמה זמן לקוח לגבות שיקים חוזרים בהוצאה לפועל? 

  הליך גביית שיקים בהוצאה לפועל אינו מדוד בזמן. במקרים מסוימים הליך הגבייה יהיה מהר ויסתיים בשלביו הראשונים ובמקרים אחרים יארך חודשים ארוכים. משך זמן גביית השיקים בהוצאה לפועל תלוי אף באפקטיביות של ההגבלות המוטלת על החייב ובהשפעה שלהן עליו. ככל והסנקציות שיופעלו כלפי החייב יהיו יעילות יותר, כך הוא יזדרז לפרוע את החוב וההליך יבוא לקיצו.

  במסגרת ההתנגדות לביצוע שטר חייב יכול לעלות טענות שונות בגין גביית השיקים. אחת הטענות הנפוצות ביותר העולות בתדירות גבוהה במסגרת התנגדויות היא טענת פרעתי. חייב הטוען כי פרע את החוב שלא באמצעות שטר החוב או השיק שהזוכה מחזיק בידיו יעלה טענה זו. על החייב יהיה להראות ולהוכיח באיזה אופן פרע את החוב.

  טענה מעניינת העולה פעמים רבות במסגרת התנגדות לביצוע שטר היא טענת כישלון תמורה. טענה זו יכולה להיות בגין כישלון תמורה מלא כלומר התמורה כולה לא סופקה לחייב או כישלון תמורה חלקי קצוב דהיינו החייב קיבל את התמורה אך לא את כולה כפי שהוסכם עמו. כישלון תמורה יכול להיות אף כישלון לא קצוב כלומר, לא ניתן להעריך את שווי התמורה החסרה.

  ככלל, לא קיים פתרון קסם לשיקים חוזרים וכי הדבר היחיד שניתן לעשות הוא לנקוט אמצעי זהירות כאשר נוטלים שיקים מלקוחות ובכך לצמצם את הסיכויים ליטול שיק בעל פוטנציאל מסוכן. מומלץ ליטול שיקים אך ורק מבעל השיק עצמו ולא מצדדים שלישיים, מומלץ להחתים את בעל השיק על גב השיק וכן לצרף לשיק צילום תעודה מזהה שלו. כאשר מדובר בשיקים של חברות, מומלץ להחתים את בעל החברה באופן אישי על גב השיק.

  מעבר לפעולות המשפטיות האזרחיות שמעלה שיק חוזר ללא כיסוי הרי שגם בפן הפלילי קיימת לבעל השיק אחריות. סעיף 432 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר משך מחשבון הבנק שלו שיק בידיעה כי לא ניתן יהיה לפרוע אותו דינו מאסר שנה או קנס כספי. אמנם שיק חוזר מקים אף אחריות פלילית אך יחד עם זאת, הלכה למעשה, משטרת ישראל כמעט ואינה אוכפת עבירה זו.

  שיקים חוזרים היא תופעה העלולה להמיט אסון כלכלי על העסק. ללא ספק, נקיטת צעדים מקדימים יכולה לסייע לעסק לשמור עליו מפני שיקים חוזרים אך במידה והעסק כבר נטל לידיו שיקים חוזרים, מומלץ לא להתמהמה ולנקוט בהליכי גביית החוב מוקדם ככל שניתן.

  ישנן מגוון רחב של דרכים ושיטות המסייעות לעסק להימנע מנטילת צ'קים חוזרים. מומלץ ליטול צ'קים השייכים אך ורק לבעליהם ולא כאלו שהוסבו על צד ג'. ניתן לבדוק את דירוג האשראי של הלקוח בטרם נטילת הצ'קים ובכך להבין מהו הפרופיל הכלכלי שלו. כאשר נוטלים צ'קים של חברות מומלץ להחתים את בעל החברה באופן אישי על גב הצ'ק.

  אדם המושך עשרה שיקים לפחות במשך שנה ללא כיסוי מחשבון הבנק שלו יוגדר חשבונו כחשבון מוגבל. המשמעות של הגבלה זו על ידי הבנק היא שאותו לקוח לא יוכל למשוך שיקים מחשבון הבנק לתקופה של שנה ממועד ההגבלה וכן כל שיקים שימשכו על ידו לא יכובדו ויוגדרו שיקים חוזרים. כאשר חשבון בנק מוגדר חשבון מוגבל בתוך 3 שנים ממועד ההגבלה הראשונה, תקרא ההגבלה הגבלה חמורה.

  ישנן מספר סיבות הגורמות לצ'קים לחזור ולסבך את החייב בסנקציות משפטיות. צ'קים חוזרים עלולים לנבוע כתוצאה מטעות טכנית המופיעה על גבי השיק כגון אי דיוק ברישום הפרטים או העדר חתימה. במקרים אחרים, צ'קים חוזרים יגרמו כתוצאה מהוראת ביטול שנתן החייב לבנק בגין הצ'קים או כתוצאה מאין כיסוי מספיק.

  שיק ניתן לביטולו על ידי בעליו כל עוד לא נפרע על ידי המחזיק בו. את הוראת הביטול יש להפנות לסניף הבנק ולציין את כל פרטיי השיק. לאחר שהשיק הופקד, לא ניתן יותר לבטלו. יש לזכור כי ביטול שיק ללא סיבה מוצדקת והכרחית עלול לסבך את החייב בהליכי גבייה אזרחיים בהוצאה לפועל וכן בנסיבות מסוימות אף בהליכים פלילים.

  ביטול שיק ימנע מהמחזיק בו לקבל את הערך הכספי בעד התמורה שסיפק עבור השיק. אדם אשר יבטל שיק, עלול להיקלע להליכי גבייה בהוצאה לפועל ויהיה חשוף להטלת הגבלות וסנקציות שונות כגון עיקולים על חשבון הבנק ועיכוב יציאה מהארץ. מעבר לכך, בהתאם לחוק העונשין, ביטול שיק עלול להעמיד את המבטל בפני סנקציה פלילית על כל המשתמע מכך.

  חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א – 1981 נועד להגביר את האמון בשימוש בשיקים כחלק בלתי נפרד מהמסחר ובמקביל לשמש תמרור אזהרה כלפי אלו שאינם עושים שימוש ראוי בשיקים. בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, אדם אשר יפזר שיקים ללא כיסוי ייענש ויוטלו עליו הגבלות שנות כגון הגדרת חשבון הבנק שלו כחשבון מוגבל.

  בשל הצורך המיידי במזומנים, עסקים רבים מוסרים את השיקים שנמסרו להם לניכיון. ניכיון שיקים מאפשר לבעל העסק תמורת אחוז מסוים לפרוע אותו באופן מידי ללא תלות במועד הנקוב בו. פעמים רבות, שיקים חוזרים הנמסרים לניכיון חוזרים מסיבות כאלה ואחרות ומעמידות את בעל העסק בסכסוך כספי ישיר עם החברה המנכה.

   

  המשותף להלוואה ולניכיון שיקים הוא קבלת הכסף באופן מידי. יחד עם זאת, קיימים מספר הבדלים בין השניים. בעוד בהלוואה בעל העסק מקבל את הכסף תמורת החזר חודשי קבוע לבנק עם ריבית קבועה ונמוכה הרי שבניכיון שיקים בעל העסק מקבל את הכסף באופן מידי תמורה השיק שמסר בריבית גובהה יחסית וללא צורך בתשלומים חודשיים. הסיכון בניכיון שיקים גבוה יותר שכן אם השיקים יחזרו עלולה החברה המנכה לפנות לבעל העסק בדרישה להחזר כספי.

  כאשר בעל עסק מוסר שיקים לניכיון אך שיקים אלו חוזרים ואינם נפרעים, סביר להניח שהחברה המנכה תחזור לבעל העסק בדרישת חוב.  במצב שכזה, ניתן ליטול את השיקים ולפתוח בגינם בהליכי גבייה בהוצאה לפועל במסגרת בקשה לביצוע שטר. במסגרת הליכי הגבייה ניתן להטיל הגבלות וסנקציות על החייב

  עם קבלת הפלט מהבנק והבנת הסיבה לחזרת השיק זה הזמן גם לתכנן את המשך הצעדים המשפטים כלפי בעל החוב. יש ליטול את פלט השיק מהבנק ולוודא כי הוא מלא כנדרש וחתום על ידו. לאחר מכן, יש לפתוח בהליכי גביית החוב כאשר מומלץ קודם לכן לפנות לחייב בדרישה להסדיר את החוב ורק לאחר מכן משכלו כל האפשרויות לפתוח בהליכי גבייה.

  מעבר לסנקציות המשפטיות המוטלות על חייב המושך שיקים ללא כיסוי או המבטלם הרי שגם הבנק נוהג לגבות עמלה בין חזרת השיק. כך למשל, שיק אשר יחזור בשל טעות טכנית ישלם בעל החשבון  קנס של  18 ₪ לערך. שיקים חוזרים מסיבות אחרות כגון אין כיסוי מספיק, יחייבו את בעל החשבון בעלות של 60 ₪ לערך בגין חזרת השיק.

  בניגוד לנוהל שהיה קיים בעבר לפיו הבנק היה מוסר לחייב את השיק חתום על ידו בציון הסיבה בגינה חזר הרי שכיום אין כל צורך בשיק עצמו. כיום, השיק שהופקד נשאר בחזקת הבנק ואילו לצורך פתיחת הליכים משפטיים כנגד החייב מוסר הבנק לזוכה פלט החתום על ידו המציין את סיבת חזרת השיק. פלט זה משמש כראיה לביצוע השטר בהוצאה לפועל.

  כאשר שיק חוזר בעל חשבון הבנק ממנו נמשך השיק חשוף באופן מידי להליכים משפטיים. מסיבה זו, מומלץ לו למהר ולפרוע את החוב ויפה שעה אחת קודם. לגופו של עניין, הרי שבמסגרת המועד הנקוב באזהרה אשר תימסר לחייב עליו לפרוע את השיק. יש לשים לב כי בשל תקופת הקורונה הוארך מועד האזהרה לתקופה של 60 ימים.

  שיק לא טוב בדרך כלל יחזור מסיבות טכניות כגון אי דיוק ברישום הפרטים או העדר חתימת החייב. כאשר שיק חוזר מסיבה זו, יש לפנות לבעל השיק ולבקש ממנו לתקן את הטעות שנוצרה. במרבית המקרים, טעות טכנית תתוקן במהירות והשיק יהיה ניתן לפירעון מידי לאחר מכן. 

  כאשר אנו מדברים על שיקים חוזרים הכוונה היא לשיקים אשר הופקדו על ידי המחזיק בהם אך חזרו מסיבות כאלה ואחרות. שיק חוזר אינו יכול לחזור כל עוד לא הופקד. יש לשים לב כי שיק יכול להיות מבוטל על ידי בעליו בטרם הופקד אך הוא יחזור רק לאחר שיופקד ויתברר כי בוטל קודם לכן.

  חייב המפזר שיקים בעלי פוטנציאל גובה לחזרתם צריך לשים לב לשתי סיבות עיקריות מדוע מומלץ לו להימנע ממעשה זה. ראשית, שיקים חוזרים עלולים לסבכו בהליכי גביית חוב בהוצאה לפועל לרבות הטלת הגבלות וסנקציות שונות. שנית, שיקים חוזרים מהווים עבירה פלילית לפי דיני העונשין ועלולים לסבכו במעשה פלילי.

  קידום עורכי דין קידום עורכי דין